Aanpak

Opdrachtformulering en onderlinge verwachtingen ten aanzien van de opdracht is van groot belang. Dit vormt de basis van mijn dienstverlening en maak ik vooraf volstrekt helder.

De basis voor een succesvolle samenwerking wordt gelegd bij de intake

Analyse & Voorstel

Bij de aanvang van de opdracht wordt een gedegen analyse gemaakt van de door u geconstateerde problematiek. Deze analyse wordt met u besproken en geverifieerd. Daarna stellen wij een concreet plan van aanpak voor.

Constructieve samenwerking

Wij hechten zeer aan een constructieve samenwerking. De behaalde vorderingen en resultaten worden regelmatig tussentijds met de opdrachtgever besproken en zo nodig bijgesteld.

Borging

Belangrijk onderdeel van de aanpak is dat zorg wordt gedragen voor de borging van de behaalde resultaten. Vanuit deze visie wordt onze aanpak een gezamenlijke inspanning en - succes.

Wij brengen uitsluitend kosten in rekening die schriftelijk zijn overeengekomen met de opdrachtgever