Interim management

Een selectie van uitgevoerde opdrachten:

Sectordirecteur bij meerdere MBO instellingen

Invoegen van de streekschool in deze sector, het vormen en samenstellen van nieuwe teams en het weer het weer financieel gezond maken van deze sector.

Toegevoegd lid centrale directie

Ondersteunen en controleren van de zittende cd leden bij de uitvoering van het vastgestelde strategisch beleid.

Locatie directeur VMBO- T en K

Het creeren van een werkbaar klimaat na een grote crisis.

Bovenschoolsmanager PO cluster

Inrichten van een bovenschoolsmanagement en na een diepgaand conflict optreden als intermediar tussen bestuur en schooldirecteuren.

Schooldirecteur PO

Diverse kort lopende trajecten om crisissituaties op te lossen.

Directeur BVE net

Continueren van de instelling en zoeken van een vaste directeur.

Directeur p en o bij een grote HBO instelling

t.b.v een reorganisatie

Locatie directeur VMBO-T en onderbouw Havo

Projectleider

t.b.v de realisering van de vorming van resultaatverantwoordelijke teams in MBO en VO.